آزمون های پایه یازدهم

آزمون های تستی

برای شرکت در آزمون ، روی گزینه آزمون مورد نظر کلیک کنید و سپس گزینه ی click here را بزنید و وارد امتحان شوید.

آزمون تستی شماره یک

نکات آزمون شماره ی یک :
  1. زمان آزمون 15 دقیقه می باشد.
  2. آزمون نمره ی منفی ندارد.
  3. از زمانی که گزینه ی click here را می زنید، زمان آزمون شروع می شود و تایمر آزمون را می توانید در پایین صفحه سمت راست مشاهده کنید.